Danske Revyvenner

Foreningen Danske Revy-Venner er støtteforening for Alhambra – museet for humor og satire på Frederiksberg.
Foreningens formål er:
at yde økonomisk støtte til museet
at stimulere interessen for og øge kendskabet til museets samlinger og arrangementer og arkivets teater- og musikhistoriske dokumentations- og registreringsvirksomhed
at støtte Revymuseets udadvendte projekter og medvirke til at tilvejebringe det økonomiske grundlag for udgivelsen af kataloger, brochurer, bøger samt digitalisering af materiale mm.