Osvald

“Osvald” er medlemsblad for Danske Revy-Venner. Det udkommer 3 gange årligt. Bladet informerer om museets arrangementer, og i hvert nummer er der artikler om – eller af – en af vore dejlige revyskuespillere og andet spændende og aktuelt revystof.

OSVALD-register