RSS Feed

Om foreningen

Foreningen Danske Revy-Venner er støtteforening for Revymuseet.

Foreningens formål er:

at yde økonomisk støtte til museet

at stimulere interessen for og øge kendskabet til museets samlinger og arrangementer og arkivets teater- og musikhistoriske dokumentations- og registreringsvirksomhed

at støtte Revymuseets udadvendte projekter og medvirke til at tilvejebringe det økonomiske grundlag for udgivelsen af kataloger, brochurer, bøger samt digitalisering af materiale mm.

 

Bestyrelsen:

Formand
Katja Holm

Næstformand
Chresten Speggers

Sekretær
Asger Berg/Lars Kanit

Bestyrelsesmedlemmer
Ole Pilgaard
Bente Puggaard-Müller
Annette Andersen

Suppleanter
Pernille Schrøder
Chresten Speggers

Æresmedlemmer
Stefan Fønss
Ida From
Torben “Træsko” Pedersen
Ernst Trillingsgaard
Ole Pilgaard

***
John Martinus
Mogens Landsvig
Simon Rosenbaum
Bent From
Ebbe Rode
Grethe Sønck
Bent Rosendahl

Ingen kommentarer

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.