Om foreningen

Foreningen Danske Revy-Venner er støtteforening for Alhambra – museet for humor og satire.

Foreningens formål er:

at yde økonomisk støtte til museet

at stimulere interessen for og øge kendskabet til museets samlinger og arrangementer og arkivets teater- og musikhistoriske dokumentations- og registreringsvirksomhed

at støtte Revymuseets udadvendte projekter og medvirke til at tilvejebringe det økonomiske grundlag for udgivelsen af kataloger, brochurer, bøger samt digitalisering af materiale mm.

 

Bestyrelsen:

Formand
Bente Puggaard-Müller

Kasserer
Annette Andersen

Bestyrelsesmedlemmer
Katja Holm
Ole Pilgaard
Henrik Petersen

Suppleanter
Leif Maibom
Michael P. Krog

Bisiddere
Kim Ravn-Jensen
Jørgen-Paul Schmidt

Æresmedlemmer
Stefan Fønss
Torben “Træsko” Pedersen
Ernst Trillingsgaard
Ole Pilgaard

***
Ida From
John Martinus
Mogens Landsvig
Simon Rosenbaum
Bent From
Ebbe Rode
Grethe Sønck
Bent Rosendahl